Solární Fotovoltaické Ostrovní Elektrárny

Ing. MENDL Jaromír / 603412154

Pojmy a dotazy

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA  ( sluneční elektrárna )

                                       zkráceně FVE - zajišťuje výrobou elektřiny pomocí solárních panelů. 

ON GRID ( připojený  systém)

                           Používají se tam, kde je k dispozici přípojka na veřejnou síť střídavého napětí. Solární proud se přivádí do této sítě.

                                    Vazebním prvkem mezi veřejnou sítí a solárním modulem je měnič stejnosměrného proudu na střídavý, tedy střídač 

                                    nebo  jinak měnič, který je sfázován s veřejnou sítí a všechnu svojí vyrobenou elektřinu předává této rozvodné síti.

OFF GRID ( ostrovní systém)

                            jsou takové, u nichž je vyráběná elektřina spotřebována výhradně v objektu, v němž je systém instalován a není 
                                     dodávána do distribuční sítě. Systém kromě fotovoltaických panelů sestává z regulátoru nabíjení, baterie,  měniče

                                     a propojovacích prvků, tj. kabelů, konektorů, vypínačů, atd. Užitečným doplňkem jsou úsporné spotřebiče jako

                                     LED žárovky, lednice AAA+, pračky s přívodem teplé vody, menší televize, apod. Systémy off grid  jsou nejenom

                                     solární,  ale také větrné nebo vodní a nejlépe jejich vzájemná kombinace.

STAND-ALONE (  samostatný systém)

                             využívající dotací SPS  (Single Payment Scheme)  překládáno jako platba na farmu a nebo SAPS (Single Area 

                                       Payment Scheme) mohlo by se přeložit jako jednoduchá platba na plochu. Tyto systémy mohou využívat energie z

                                       -   Solárních panelů,

                                       -  Větrných turbín,

                                       -  Geotermálních zdrojů,

                                       -  Vodních turbín

                                       -   Diesel nebo Biopalivových generátorů.

                                       -  a nebo z vhodných kombinací těchto systémů.

GRID FREE ( energie z obnovitelných zdrojů )

                             jenom souhrnné pojmenování všech výše uvedených systémů.

SPECTROLAB solar cells

                                      Firma Spectrolab varábí solární články Ultra Triple Junction (UTJ) ve velkém objem. Dodává je výrobcům panelů k                                                   finální kompletaci. Spectrolab již k výrobš článků nepoužívá krystalický křemík. Vsoučasnosti se vyrábí článek 26,6cm2                                         a 29,2cm2  a obě tyto buňky mají 1W na 2,3V.   


 


 


Zpět