2013
Kalkulačka zisku a návratnosti fotovoltaické elektrárny na střeše

Zde si můžete spočítat přibližnou celkovou pořizovací cenu, úspory, zisk a návratnost Vaší střešní fotovoltaické elektrárny v závislosti na velikosti plochy střechy a výši % vlastní spotřeby. To vše při variantách režimu Zelený bonus, nebo Přímý prodej. Výstupy si mezi sebou můžete porovnávat v závislosti na změně vstupních údajů. Veškeré hodnoty se počítají ihned po zadání.

Návod:
Zadejte plochu Vaší jižně orientované střechy, vyberte jestli chcete využívat režim Zelený bonus, nebo Přímý prodej. V případě výběru Zeleného bonusu nastavte % Vaší předpokládané vlastní spotřeby. Poté máte ihned k dispozici výsledek výpočtu.

 m2 info Tip: Nezapomeňte zohlednit střešní okna, komín a zastínění.
Režim připojení: info
%Odpovídá roční spotřebě: 00 kWh. info
Tip: Tažením posuvníku změníte % spotřeby.

Výpočet zisku a návratnosti

Výkon elektrárny 0,00 kWinfo
Počet panelů 0info
Cena elektrárny 0 Kčinfo
Celková produkce / 1 rok 0,00 kWhinfo
Výnos ze zeleného bonusu / 1 rok 0 Kčinfo
Výnos z prodeje / 1 rok 0 Kčinfo
Úspora / 1 rok 0 Kčinfo
Celkem výnosy a úspora za 1 rok 0 Kčinfo
Celkem výnosy a úspora za 20 let 0 Kčinfo
Návratnost investice 0 letinfo
Vytisknout kalkulaci

Způsob výpočtu:
Výpočet vychází z využití panelů Renesola 240W poly, umístěných na jižně orientované střeše se sklonem cca 35°. Ceny jsou orientační a počítány bez DPH.
Na 1 kW nominálního výkonu elektrárny je počítáno 9 m2 plochy střechy. Cena elektrárny zahrnuje veškeré komponenty, práci i vyřízení administrativy. Pro výpočet je použita aktuální průměrná tržní cena 42 000 Kč bez DPH na 1 kW nominálního výkonu střešní fotovoltaické elektrárny.